Cykeltur fra Gl. Lejre til Gevninge Overdrev | Visitlejre

Cykeltur fra Gl. Lejre til Gevninge Overdrev

Kort fortalt om turen

Tag ud og oplev de smukkeste, fredede landskaber. Du kører ad små veje gennem et af Danmarks oldtids mest betydelige områder og rundt i Ledreborgs besiddelser. Du får brug for gearene et par steder. En tur, du vil huske. Tag mad og drikke med, og husk lappegrej og pumpe. Du kan måske også besøge trædrejerens værksted.

Oplevelser på turen

Her følger en oversigt i kort form over det, du kan opleve undervejs.

Print teksten og tag den med på turen

Maglebro (1)

Den gamle granitbro ses godt fra den nye cykelbro. Broen er fra 1755 og bygget af Johan Ludvig Holstein Ledreborg sammen med anlæggelsen af den7 km lange Ledreborg Allé. Alléen er fredet. Johan Holstein købte ejendommen i 1740 og begyndte sit store byggeri af Ledreborg. Hans navn er hugget i granitten og hans hustru Helvig Friis' navn er på den modsatte side.

Skibssætningen (2)

Skibssætningen er en stormands begravelse fra 1000-tallet. Der er fundet adskillige andre grave under jorden omkring den, og der har været 4 skibssætninger. Du kan læse om dette gamle helligsted på informationstavlerne på stedet.

Lejre Museum (3)

Lejre Museum er i den gennemrestaurerede Hestebjerggård, hvis jorder var de nu fredede områder omkring landsbyen. Museet formidler Lejre som magtcentrum i jernalder og vikingetid. Læs om museet og se åbningstider på museets hjemmeside

Vikingers bopladser (4)

Her er et stor område, hvor der lå bopladser i 600–1000-tallet. Gennem 30 års arkæologiske udgravninger er mere og mere blevet afdækket og fortæller historien om 500 års bosættelse. Nogle af de udgravede huse er afmærket i græsset. Man kan gå ind på området og gå omkring mellem dem. Læs mere om udgravningerne og Lejres arkæologi her.

Herthadalen (5)

Herthadalen var måske hellig skov i førkristen tid. Thietmar af Merseburg besøgte landet og skrev omkring år 1000: "Der er i de egne en lokalitet ved navn Lejre, beliggende i det område, som kaldes Sjælland. Der mødes de alle hvert 9. år i januar måned og ofrer 99 mennesker, heste, hunde og haner (i mangel på falke). De tror det udsoner forbrydelser mod de underjordiske."

En oldgermansk frugtbarhedgudinde kaldtes af latintalende skribenter for Nerthus. Nogle mener, det er samme ord som ’Herthus’ og at dalen her har navn efter gudinden. Den nordiske mytologis ord for denne gudinde var ’Njord’. Mon der blev foretaget sådanne ofringer her til hende? Den smalle, mørke dal kan have haft stor tiltrækning på folk med naturreligion, men vi ved det ikke.

Talerstolen (6)

Tusind år efter vikingerne holdtes der grundlovsmøder i Herthadalen fra 1852 og mange år frem. På festpladsen foran talerstolen kunne flere tusinde mennesker være samlede til møderne. En lille tavle på stedet fortæller om det. Talerstolen er bygget af granitblokke og står endnu på skråningen. Den er for nylig blevet restaureret. En sti fører op til den fra skovvejen.

Shamanhytter før golfbaner (7)

Helt for enden af Sagnlandets p-plads kører du langs Ledreborgs golfbane. Før anlæggelsen udgravede arkæologer området og fandt, at i de sidste 1000 år før Kristi fødsel var her en stor kultplads, hvor shamaner (hedenske præster) ledede ofringer og andre hellige gerninger.

Død-islandskabet (8)

På vejens højeste punkt ser du til højre et smukt landskab af bakker og huller og til venstre en helt flad slette. Begge er skabt af istidens smeltevand. Hullerne var isklumper (død-is), som lå begravet under grus og slam og derfor først smeltede længe efter, at resten af isen var væk. Da dødisen smeltede, efterlod den huller (nu små søer og vandhuller). Den flade slette ude til venstre var en sø af smeltevand, hvor ler var aflejret i bunden. Vandet i søen løb senere væk mod nord. Leret er blevet udnyttet i teglværket til mursten og andre teglvarer.

Skullerupholm (9)

Gården Skullerupholm hører under Ledreborg. Du kan se fra Skullerupvej, at der er tale om en stor gård, som har haft voldgrav omkring et tidligere borglignende anlæg på stedet. Der var mange af den slags småborge i den usikre tid omkring 1300 og efter. Læs på den lille informationstavle.

Skullerupholm Teglværk (10)

Af Skullerupholm Teglværk lidt længere fremme ad vejen er kun selve den store ovale ovn tilbage som en stemningsfuld ruin. Teglværket var en af Ledreborgs mange virksomheder i landskabet. Man antager, at der har været teglproduktion i 250 år indtil 1960'erne. Du kan læse om det på informationstavlen.

Kirke Såby (11)

Kr. Såby kirke er en stormandskirke fra 1100-tallet med spændende kalkmalerier udført af Morten Maler i ca. 1415. Han har sat sin signatur inde i kirken. Kirken har et af de ældste udtryk for menneskets kunstneriske virke, idet der i våbenhusets ydre mur findes en sten med helleristninger fra bronzealderen for 3000 år siden. En helleristning er en hellig tegning, et kultisk motiv, indhugget i sten. Stenen er næppe slæbt hertil, og den kunne tyde på, at der var et helligt sted allerede før kristen tid, så kirken er bygget ovenpå dette. Kirken er ikke nogen turistattraktion. Respekter derfor freden på stedet.

Kr. Såby Forsamlingshus (12) er en god historie om foretagsomhed i landistrikter. Der er også mad ud af huset, hvis man skal holde møde eller konfirmation.

Byen har et gadekær med borde og bænke til hvil.

Overdrevsskoven og trædrejeren

Kør ad Brobjergvej og så Abbetvedvej. Du kan kigge op i Overdrevsskoven (13), som har mange tætliggende store gravhøje og tage et hvil der i skyggen. ’Overdrev’ var den jord, man ikke kunne dyrke (drive), fordi den var bakket, stenet og sandet. Der græssede i stedet kvæg eller får. Skoven har også før ca. 1800 været overdrev med græssende dyr, formentlig på grund af de mange tætliggende gravhøje og store fugtige områder.

Trædrejerens værksted (14)

Hvis du vil tage en afstikker fra ruten på 1 km, kan du køre op til Abbetvedvej nr. 3. Her finder du trædrejerens værksted og udstilling. Trædrejeren tager mod gæster, hvis det passer, men kontakt ham lige først, inden du kører derud.

I Gevninge Overdrev passerer du Roskilde Bakke (78 m). Derfra kunne man før se til Roskilde Domkirke. Nu spærrer træer for udsigten. Bakken er en del af død-islandskabet, du så ved Skullerupholm. Ved Sagnlandet kan du blive nødt til at trække cyklen et lille stykke på grund af højt græs.

Sagnlandet (15)

Sagnlandet Lejre formidler dagligliv i oldtiden og livet på landet i 1800-tallet med bemandede værksteder og mange aktiviteter i årets løb, du kan deltage i.

Ledreborg slot (16)

Ledreborg Slot har en lang spændende historie, og det moderne Ledreborg Slot har mange aktiviteter, som trækker stort publikum hvert år. Parken, som er smukt restaureret, er i sæsonen åben mod entré fra Amalienborgporten for enden af Ledreborg Allé. Ledreborgs ejere har som andre godsejere gennem tiden præget hele egnen med mange aktiviteter. Naturen og landskabet har store natur- og kulturhistoriske værdier og byder på mange gode oplevelser. 

Besøg evt. også Restaurant Herthadalen for enden af Ledreborg Allé.

Ledreborg Palace Golf

Du passerer øvebanerne på den højre side og det store nye klubhus i fineste paladsstil på venstre side. Der er åbent i klubbens retaurant og butik, også for ikke medlemmer. Se mere om Ledreborg Palace Golf Club.

Del denne side

Praktiske oplysninger og nyttige links

Længde: 14 km 

Underlag: Asfalt og grus

Transport: Cykel med bil eller tog til Lejre station

Vis stort kort

Se/print kort over turen her