Cykeltur omkring Gl. Lejre og Ledreborg Slot | Visitlejre

Cykeltur omkring Gl. Lejre og Ledreborg Slot

Kort fortalt om turen

Turen går gennem smukke, fredede landskaber og skove. Du kører ad små veje gennem et af Danmarks oldtids mest betydelige områder og rundt i Ledreborgs besiddelser med spændende historie. Du får brug for gearene et par steder, og du får en oplevelse, du vil huske. Husk mad og drikke, lappegrej og pumpe.

Oplevelser på turen

Her er en oversigt i kort form over det, du kan opleve undervejs på turen.

Print teksten og tag den med på turen

Maglebro (1)

Den gamle granitbro ses godt fra den nye cykelbro. Broen er fra 1755 og bygget af Johan Ludvig Holstein Ledreborg sammen med anlæggelsen af den 7 km lange Ledreborg Allé. Alléen er fredet. Johan Holstein købte ejendommen i 1740 og begyndte sit store byggeri af Ledreborg. Hans navn er hugget i granitten og hans hustru Helvig Friis' navn er på den modsatte side.

Skibssætningen (2)

Skibssætningen er en stormands begravelse fra 1000-tallet. Der er fundet adskillige andre grave under jorden omkring den, og der har været 4 skibssætninger. Du kan læse om dette gamle helligsted på informationstavlerne på stedet.

Lejre Museum (3)

Lejre Museum er i den gennemrestaurerede Hestebjerggård, hvis jorder var de nu fredede områder omkring landsbyen. Museet formidler Lejre som magtcentrum i jernalder og vikingetid.

Vikingers bopladser (4)

Her er et stor område, hvor der lå bopladser i 600–1000-tallet. Gennem 30 års arkæologiske udgravninger er mere og mere blevet afdækket og fortæller historien om 500 års bosættelse. Nogle af de udgravede huse er afmærket i græsset. Du kan gå ind på området og gå omkring mellem dem. Der er informationstavle.

Læs mere om udgravningerne og Lejres arkæologi her.

Herthadalen (5)

Herthadalen var måske hellig skov i førkristen tid. Thietmar af Merseburg besøgte landet og skrev omkring år 1000: "Der er i de egne en lokalitet ved navn Lejre, beliggende i det område, som kaldes Sjælland. Der mødes de alle hvert 9. år i januar måned og ofrer 99 mennesker, heste, hunde og haner (i mangel på falke). De tror det udsoner forbrydelser mod de underjordiske."

En oldgermansk frugtbarhedgudinde kaldtes af latintalende skribenter for Nerthus. Nogle mener, det er samme ord som ’Herthus’, og at dalen her har navn efter gudinden. Den nordiske mytologis ord for denne gudinde var ’Njord’. Mon der blev foretaget sådanne ofringer her til hende? Den smalle, mørke dal kan have haft stor tiltrækning på folk med naturreligion, men vi ved det ikke.

Talerstolen (6)

Tusind år efter vikingerne holdtes der grundlovsmøder i Herthadalen fra 1852 og mange år frem. På festpladsen foran talerstolen kunne flere tusinde mennesker være samlede til møderne. En lille tavle på stedet fortæller om det. Talerstolen er bygget af granitblokke og står endnu på skråningen. Den er for nylig blevet restaureret. En sti fører op til den fra skovvejen.

Shamanhytter før golfbaner (7)

Helt for enden af Sagnlandets p-plads kører du langs Ledreborgs golfbane. Før anlæggelsen udgravede arkæologer området og fandt, at i de sidste 1000 år før Kristi fødsel var her en stor kultplads, hvor shamaner (hedenske præster) ledede ofringer og andre hellige gerninger.

Død-islandskabet (8)

På vejens højeste punkt ser du til højre et smukt landskab af bakker og huller og til venstre en helt flad slette. Begge er skabt af istidens smeltevand. Hullerne var isklumper (død-is), som lå begravet under grus og slam og derfor først smeltede længe efter, at resten af isen var væk. Da dødisen smeltede, efterlod den huller (nu små søer og vandhuller). Den flade slette ude til venstre var en sø af smeltevand, hvor ler var aflejret i bunden. Vandet i søen løb senere væk mod nord. Leret er blevet udnyttet i teglværket til mursten og andre teglvarer.

Skullerupholm (9)

Gården Skullerupholm hører under Ledreborg. Du kan se fra Skullerupvej, at der er tale om en stor gård, som har haft voldgrav omkring et tidligere borglignende anlæg på stedet. Der var mange af den slags småborge i den usikre tid omkring 1300 og efter. Læs på den lille informationstavle.

Skullerupholm Teglværk (10)

Af Skullerupholm Teglværk lidt længere fremme ad vejen er kun selve den store ovale ovn tilbage som en stemningsfuld ruin. Teglværket var en af Ledreborgs mange virksomheder i landskabet. Man antager, at der har været teglproduktion i 250 år indtil 1960'erne. Du kan læse om det på informationstavlen.

Hulemølle (11)

Hulemølle var en af flere vandmøller langs Hulemølle Å. Blandt dem var også Dellinge Møllegård (12). Den ligger stemningsfuldt i skoven med mølledam og med styrt. Møllerne har tilhørt Ledreborg gods i mange hundrede år. Møllerne blev fæstet ud ligesom fæstegårde til en møller, som betalte afgift til godset og betjente fæstebønderne på godsets jorder. Møller var en væsentlig indtægtskilde for mange godser. Vandmøller blev formentlig først anlagt af munke ved klostrene i middelalderen.

Ledreborg Slot (13)

Ledreborg Slot har en lang spændende historie, læs om den hos Lejre Historiske forening. Det moderne Ledreborg har mange aktiviteter, som trækker stort publikum hvert år. Parken, som er smukt restaureret, er i sæsonen åben mod entré fra Amalienborgporten for enden af Ledreborg Allé.

Ledreborgs ejere har som andre godsejere gennem tiden præget hele egnen med mange aktiviteter. Naturen og landskabet har store natur- og kulturhistoriske værdier og byder på mange gode oplevelser. 

Ledreborg Palace Golf Club

Du passerer øvebanerne og det store nye klubhus i fineste paladsstil. Der er åbent i klubbens retaurant og butik, også for ikke medlemmer. Se åbningstider og læs mere om Ledreborg Palace Golf Club her.

Del denne side

Praktiske oplysninger og nyttige links

Længde: 16 km

Underlag: Asfalt og grus

Transport: Cykel med tog eller bil til Lejre station

Her er Lejre 

Se/print kort over turen her