Lejre Museum | Danmarkshistorie gjort levende

Lejre Museum

HISTORIEN OM DANMARK BEGYNDER I GL. LEJRE

Skal man tro skriftlige kilder fra middelalderen, er det i landsbyen Gl. Lejre 45 km vest for København, at man finder Danmarks fødselsattest. Det er her, at Danmarks første kongeslægt Skjoldungerne ifølge sagnhistorien havde sin magtbase i jernalderens og vikingetidens Danmark. 

Ifølge middelalderlige krøniker og sagn regerede Skjoldungeslægten med de berømte sagnkonger Skjold, Roar, Frode og Rolf Krake fra deres høvdingesæde i Lejre i årene fra 600 – 950 . Sagnene skal naturligvis tages med forbehold, men i forbindelse med arkæologiske udgravninger i området inden for de sidste 30 år, har man fundet levn, der på overbevisende måde netop placerer Lejre blandt de vigtigste lokaliteter i vikingetid.

Vikingetidens fund fra Gl. Lejre består af et enestående stor kompleks med flere, store - omkring 500 m2 store  - stormandshaller, der kun kan have tilhørt en magtelite. Fra stormandssædet har der dengang været frit udsyn til gravpladserne øst for åen, hvor skibssætningerne er placeret. Ud over stormandshallerne er der gjort en lang række spændende arkæologiske fund i området der udstilles i museets udstillinger herunder bl.a Danmarks største sølvskat fra perioden ”Mannerupsskatten” samt den enestående og verdensberømte ”Odin-figur”.

 

Kontakt Lejre Museum

Orehøjvej 4B, 4320 Lejre
Web: http://lejremuseum.dk/
E-mail: lejremuseum@romu.dk
Telefon: 4631 6537

 

Del denne side