Skibssætningen, Lejre

Lejres historie

Foto: Anders Graver

Lejre, vest for Roskilde, indtager en central plads i danmarkshistorien. Ifølge sagn og krøniker blev Danmark samlet fra Lejre: først med den mytiske Kong Skjold (søn af Odin) og efter ham hele Skjoldungeslægten. Lejre kaldes derfor ofte for ”Danmarks vugge”.

Lejre, vest for Roskilde, indtager en central plads i danmarkshistorien. Ifølge sagn og krøniker blev Danmark samlet fra Lejre: først med den mytiske Kong Skjold (søn af Odin) og efter ham hele Skjoldungeslægten. Lejre kaldes derfor ofte for ”Danmarks vugge”.

Sagnene skal naturligvis tages med forbehold, men arkæologiske udgravninger i området har inden for de seneste 30 år påvist, at sagnene bygger på virkelige materielle levn. De placerer på overbevisende måde netop Lejre blandt de vigtigste lokaliteter i vikingetiden.

Imponerende skibssætning

Vikingetidens fund fra Gl. Lejre består af et enestående storhalskompleks. På dalsiden vest for Lejre Å er der blevet udgravet flere omkring 500 m2 store haller, der kun kan have tilhørt en magtelite. Fra stormandssædet har der dengang været frit udsyn til gravpladserne øst for åen, hvor skibssætningerne er placeret.

Sjældne fund i Lejre

Ud over stormandshallerne er der gjort en lang række spændende arkæologiske fund i området. Det mest spektakulære fund er en lille sølvfigur, som må tælles blandt de ypperste fund fra Danmarks vikingetid. Figuren forestiller guden Odin siddende på sin trone.

I september 2012 blev en kæmpe sølvskat, Mannerupskatten, fundet i Lejre. Skatten lå begravet i nærheden af Osted og bestod af 3-3,5 kg sølvringe, mønter og sølvbarrer. Læs mere om Mannerupskatten, og se den på Roskilde Museum.

Herregårde, kroer og kirker

Åstrup, Egholm, Krabbesholm, Ledreborg, det nedrevne Ryegård og Sonnerupgård er Lejres herregårde. De er bygget på steder, hvor der i 1300-tallet fandtes en samling af huse. Landskabet er præget af de store godser med de mange store jorde med ingen eller kun lidt bebyggelse. Godserne har derfor sin del af Lejres historie. I deres husholdning var der før i tiden fæstebønder, landarbejdere og husmænd.

Kroerne vidner om færdslen på vejene, dengang man kørte i hestevogne. Da skulle man have steder, hvor hestene kunne blive vandet, og passagererne kunne få en bid brød. I den nordlige ende af Lejre ligger Gershøj Kro, som kong Christian X efter sigende har besøgt for at spise ål.

De fleste af Lejres kirker er bygget mellem 1100-1300-tallet. Enkelte af dem er bygget på tidligere offersteder. Det var ofte de større slægter, der gav penge til de nye monumenter.

Historien i landskabet

Elverdamsåen, der har sit udspring i Bidstrupskovene løber i bunden af Jerndalen fra sydøst mod nordvest til udløb i Tempelkrogen i den sydlige del af Isefjorden, syd for Munkholmbroen. Dette livgivende vand betyder, at egnen har haft mange vandmøller. I dag er kun Tadre Mølle tilbage, men her kan du snuse til en vandmølles historie. Møllen maler stadig korn til mel.

Noget mange ikke tænker over, er de gamle Overdrev. I gamle dage var de græsningsarealer for kreaturerne, fordi bonden ikke kunne bruge jorden til andet. Den var måske for stenet eller lå for langt væk fra hans gård. Den østlige del af Særløse Overdrev kom aldrig under plov og er i dag prioriteret som et særligt bevaringsværdigt kulturmiljø. Det er et smukt og kuperet terræn, som du må vandre i.

Book en lokale guide

Foto: Ikke tilgængelig