Vandretur i Storskoven ved Hvalsø | Visitlejre

Vandretur i Storskoven ved Hvalsø

Kort fortalt om turen

Turen går i statsskov, så du må gerne gå væk fra stierne og kigge nærmere på noget. Du kommer både gennem lysåbne områder og gennem et område med 150 år gamle bøge med den særlige atmosfære af gammel skov. Nogle steder ser du ud over Skov Hastrup Overdrev, og du kan også gå derud og besøge Galleri HeNoChBa på Kvandrupvej 10 lidt uden for skoven. Der er dejlige steder at spise madpakken.

Print teksten og tag den med på turen

Oplevelser på turen

Turen begynder ved indgang til skoven ved de røde stolper på p-pladsen. I skoven deler vejen sig, og du følger den mod venstre, P. Olsensvej, som er mærket som Hjertesti. Der er legeområde og madpakkested lige inden for i skoven. Det kommer du også forbi på tilbagevejen.

Hundeskov

Skovstykket på din venstre side er en hundeskov. Her kan du slippe din hund løs og lade den løbe frit omkring, hvis den er venlig mod dem, I møder derinde. Der er indhegning med låger om hele hundeskoven.

Gammel bøgeskov

Et stykke vej fremme knækker vejen mod syd og hedder nu Østrevej. På venstre side ser du et skovstykke med 150 år gamle bøge. Disse træer får lov at stå til naturligt forfald. Til de gamle løvtræer knytter sig et rigt liv af insekter, svampe, mosser og lav, og gamle træer kan levere mad i form af biller, larver og insekter for skovens fugle og redesteder for de hulrugende fugle.

Besøg på galleriet

Når du kommer til Kvandrupvej, kan du gå til venstre ud af skoven og hen til Galleri HeNoChBa i Kvandrupvej nr. 10. Se via linket hvornår der er åbent. Bagefter kommer du tilbage og følger nu Grønnevej og Skovvej hen til skovengene.

Skovengene

I Bidstrup Skovene er adskillige gamle skovenge bevaret. Skovenge blev tidligere brugt til græsning for kvier og kalve fra nærliggende gårde eller fra skovens folks små landbrug. I dag er det svært at få de små stykker afgræsset, og de slås med le eller maskine for ikke at gro til. Langs kanten bliver de gamle træer dybkronede og skaber en helt særlig stemning. Råvildtet søger ofte græsning her og mange lys- og fugtigheds-elskende planter som engblomme og flere orkidé arter findes på skovenge i Bidstrup Skovene.

Download folder om Bidstrup Skovene her

Valborup

Valborup var førhen skovridergård for Bidstrup Skovene. En skovrider havde som en del af sin løn 30 tønder land til dyrkning, mens en skovfoged kunne tilkomme 16 tønder land. En skovløber havde blot 4-6 tønder land, og en ledvogter måtte tage til takke med lidt græsning. Det er et særkende for Bidstrup Skovene, at disse marker er bevaret både ved Valborup Skovridergård og skovfogedstedet ved Ravnsholte længere mod syd i skoven.

Under 2. verdenskrig deltog skovens folk i modstandskampen, og som hævn sprængte tyskerne skovridergårdens stuehus i luften i 1944. Herefter blev Valborup Skovridergårds marker et af nedkastningsstederne på Sjælland. Stuehuset blev i ændret stil genopbygget lige efter 2. verdenskrig. Ved en af nedkastningerne blev en våbencontainer med faldskærm hængende oppe i et egetræ nær Valborup Skovridergård. Egetræet blev i hast fældet i nattens mulm og mørke, for at man kunne få containeren bort. Efter befrielsen blev der fæstnet en kobberplade på stødet af den gamle eg. Dette mindesmærke bærer inskriptionen:

1940 -1945
TIL MINDE OM VÅBEN-
MODTAGELSENE HER
”MANGEN EG ER
FOR UVEJRET SEGNET”

Fortsæt lige frem ad Skovvej til p-pladsen.

Del denne side

Praktiske oplysninger og nyttige links

Længde: 5 km

Underlag: Grus

Barnevogn: O.k.

Transport: Tog til Hvalsø st. og ca. 1 km til skoven eller bus 236 fra Roskilde til Elmevej og 500m til skoven

Her finder du Storskoven

Se/print kort til turen