Vandretur omkring Aastrup Gods | Visitlejre

Vandretur omkring Aastrup Gods

Kort fortalt om turen

Du skal ud på en 4 km tur ad små landeveje med storslået udsigt, hvor solen skinner på dig, og ad stier gennem skov og park. Husk mad og drikke i rygsækken og en solhat. Du skal se de store kildevæld, hvor det klareste kildevand bobler op af jorden. Du skal se en virkelig herregårdsidyl fra parken og besøge en ældgammel mølle i fuld funktion og med naturcenter, café og teltplads.

Oplevelser på turen 

Her følger en oversigt i kort form over det, du kan opleve undervejs.

Print teksten og tag den med på turen

Aastrup og landskabet (1)

Fra dette punkt ser man begyndelsen til historien om Aastrup. Til højre ser du ud over de brede enge langs Elverdamsåen. Du kan skimte Aastrups bygninger i det fjerne mod syd. Mere herom senere. Aastrup har ikke kvæg i vor tid, men engang var disse store enge medvirkende til, at grundlæggeren valgte netop dette sted. Her var stor og god græsning til meget kvæg og meget hø at slå og gemme til vinterbrug og rindende vand i dalbunden: Elverdamsåen.

På skråningerne ned mod dalbunden var ageren, altså dyrkningsjorden, til kornet. Enhver bonde eller herremand forstod, at ager og eng er lige nødvendige. Køer æder græs i engen og leverer gødning, som kan køres ud på ageren. ”Eng er agers moder,” sagde man.

Til en herregård hørte også skov med tømmer, vandløb til møller og helst også grusbakker til vejmateriale, søer og moser til fiskeri og rørskær til tækning af de mange huse, som bønder og landsarbejdere boede i. Det er her alt sammen. I midten ligger herregården og dens avlsbygninger. Selvforsyning var hele tanken og helt nødvendig. 

Hestemøllegård og kilderne (2)

Du krydser over åen og videre til Hestemøllegaard. Gå ind, og følg de gule pile på en tur op til de imponerende kilder. Kilderne har drevet adskillige vandmøller i ådalen med sine enorme vandmængder, læs hvordan her.

Efter besøget går du tilbage over Kvarmløsevej.

Aastrup Dyrehave og kastanieallé (3)

Næsten alle herregårde anlagde dyrehaver ved godsets hovedbygninger. Her kunne man gøre en særlig indsats for at pleje vildtet, så der var gevinst på jagterne. Skovvejen i dyrehaven er en kastanieallé. Kastaniealléer blev plantet i herregårdenes dyrehaver, fordi kastanjerne var godt foder for vildtet. En dyrehave var til pryd, men jagten var også en del af den omtalte selvforsyning.

Aastrup Park (4)

Aastrup har en fin lille park, hvor du kan gå omkring og se bl.a. det lille kunstige vandfald, som kommer oppe fra en gammel mølledam. Det forsynes med vand fra kilder. Der har været mindst 13 vandmøller i Elverdamsdalen gennem tiden, mange blev drevet af kildevand fra ådalens skrænter. Kilderne var en anden af årsagerne til, at her var godt at bygge en stor gård, for vandmøller er nyttige, og ejerne kan fæste dem bort (leje den ud) til en møller, som skal betale tiende(del) af indtjeningen til herregården. Mølleren malede dengang blandt andet korn for egnens fæstebønder.

Aastrup Gods (5)

Aastrup Hovedgård kan følges tilbage til 1400-tallet. Mange ejere var indflydelsesrige ved hoffet og sad på ansvarsfulde poster for landet. I dag drives godset som en stiftelse. Den ældste fløj er fra 1588, og et tofløjet anlæg stod færdigt i 1613. En lille fløj bliver bygget til lensgreve Dannemand i 1857. Der er informationstavle i parken under træerne tæt på lågen.

Læs mere om Aastrups lange historie.

Når du går rundt om anlægget, kan du se mange detaljer på bygningerne fra vejen. Foran porten kan du nyde synet af hovedbygningen, og du kan se den store avlsgård lige overfor, men der er altså ikke adgang. Stiftets indtægter kommer fra landbrug, skovdrift og udlejning af henholdsvis jagtretten og 27 boliger på godsets jorder.

Download folder om Sonnerupgaard og Aastrup.

Avlsgården (6)

Du kan læse på bygningen hvornår den er fra. Et gods har ofte mere end en avlsgård, og mange har også flere hovedgårde med bestyrere på.

Gå op ad Åstrupvej mod (1) din bil eller cykel. Kør eventuelt en tur til Tadre Mølle (8), men stands op og se ud over den imponerende brede ådal fra (7). Måske ser du, at pløjejorden er rødbrun. Det skyldes okker i jorden, altså jern, der udfældes af de mange kilder, som findes overalt i dalsiderne. På Tadre Mølle kan du få et hvil og en hyggelig afslutning ved Elverdamsdalens sidste aktive mølle.

Del denne side

Praktiske oplysninger og nyttige links

Længde: 4 km

Underlag: Asfalt, græs, grus

Barnevogn: O.k.

Transport: Bil til startsted på Åstrupvej eller tog til Hvalsø st. og 3,5 km at gå/cykle til startsted

Her finder du Aastrup

Se/print kort til turen